Clicant la imatge + F11 es veu més gran. Els arxius raw es revelen amb lightroom :-)

dimecres, 7 de novembre de 2018

Costa de ColeraLa costa Brava és molt llarga i, segurament que una de les parts menys visitades sigui el costat nord de la mateixa. Aquí és el reialme de la Tramuntana. Està allunyada dels grans centres turístics i a la pràctica és un punt de pas per sortir cap a la Costa Vermella, en definitiva la major part de l'any resta buida. Aquesta imatge és de finals d'estiu, es veuen les dues úniques embarcacions que hi havia a la badia de Garbet.

2 comentaris: